Elektrokozmetika
 
Az atom magja pozitív töltésű protonokból és semleges töltésű neutronokból áll. A mag körüli elektronhéjakon van a protonokkal egyenlő számú negatív töltésű elektron. A testek kifelé nem mutatnak elektromos hatást, semlegesek. Ha azonban az atom elektront ad le akkor pozitív ionná válik vagy ha elektront vesz fel akkor negatív ionná válik.
 
A test körüli teret , amelyben a töltésre vonatkozó taszító vagy vonzó erő hat, elektromos erőtérnek nevezzük.
 
Elektromos áram: a töltéshordozóknak elektromos erő hatására létrejövő rendezett mozgása.
 
Az áramforrásból, fogyasztóból és összekötő vezetékekből álló zárt rendszert, áramkörnek nevezzük.
 
Áramforrás: a töltéshordozók mozgáshoz szükséges energiát szolgáltatja.
Egy olyan berendezés, amely valamilyen más energiát alakít át elektromos energiává (Pl. vegyi energiából → galvánelem, mechanikai energia → generátor, hőenergia → napkollektor)
 
Fogyasztó: villamos energiát alakít át más energiává (Pl. izzó → fény-, hő energia)
 
Az áramforrás két pólusa között feszültség uralkodik. Egyenfeszültség esetén az elektron felesleg mindig ugyanazon a póluson áll fenn. Váltófeszültség esetén a feszültségforrás pozitív és negatív pólusa rendszeresen, ismétlődően felcserélődik.
 
Elektromos szempontból csoportosítjuk az anyagokat:
 1. Vezetők: azokat az anyagokat, amelyek mozgásképes töltéshordozókat tartalmaznak. (pl. fém, szén)
 2. Szigetelők: kis számban hordoznak töltéshordozó anyagokat (pl. gumi, műanyag, üveg, porcelán, száraz levegő)
 3. Félvezetők: kristályos szerkezetű anyagok, melyek elektromos vezetés szempontjából se nem jó vezetők, se nem jó szigetelők. /elektrokozmetikában használják/ (pl. szilícium, germánium)
 
Egyenfeszültség hatására az elektronok a vezetőkben állandó irányba vándorolnak és a vezető keresztmetszetén egységnyi idő alatt áthaladó részecskék száma állandó → Egyenáram
 
Ha a feszültség változó, akkor az elektronok haladási iránya időnként ellentétessé fordul és váltakozó áram jön létre.
 
A periodikus váltakozásnak fő jellemzője a frekvencia (másodpercenkénti periódus váltás).
Jele: Hz
3 fajtája van:
 • Kis frekvencia: 1-1000 Hz
 • Közép frekvencia: 1000-100.000 Hz
 • Nagy frekvencia: 100.000 Hz feletti
 
Elektrokozmetika: azok a kozmetikai kezelőeljárások, ahol a kezeléshez az energiát elektromos áram szolgáltatja.
 
Indirekt kozmetikai gépek: az elektromos energiát más energiaformává alakítják át és ezt használjuk a kezeléshez.
 • Mechanikai energiát közvetítő gépek
 • Hidroterápiás (vapozon)
 • Termoterápiás (termomaszk, arcvasaló)
 • Fonoterápiás (ultrahang)
 
Direkt kozmetikai gépek: az elektromos áram közvetlenül érintkezik a bőrrel.
 • Egyenárammal működő gépek
 • Kis, közép vagy nagy frekvenciás váltó árammal működő gépek