1.
Vállalkozóvá kell válnia, hogy létrehozza szépségszalonját. A mellékelt nyomtatvány alapján a lehetséges gazdasági formák közül Ön melyiket választaná? Indokolja meg döntését!


 

Betéti társaság (BT): közös gazdasági tevékenységre létrehozott forma, melyben legalább egy tag beltag, felelősség korlátlan és egy kültag, felelőssége vagyoni betétje mértékéig terjed.

A BT társasági szerződéssel jön létre, a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy közös gazdasági tevékenységet folytatnak.

Saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat. Kültag és beltag egyaránt szavazati joggal rendelkezik a tagok gyűlésén, részesedik a nyereségből ill. veszteségből is.

 

Közkereseti Társaság (KKT): tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősség mellett közös gazdasági tevékenységet folytatnak.

Csak a vezető jogosult ügyek intézésére. A tagok társasági szerződéssel vállalkoznak arra, hogy közös gazdasági tevékenységet folytatnak üzletszerűen és haszonszerzés céljából.

 

Korlátolt Felelősségű Társaság (KFT): Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság. Szervezete egyszerű. A tagok irányítási joga közvetlen. A tagok a nyereségből és veszteségből törzsbetéteik arányában részesednek. A Kft. ügyvezetője tartozásaiért korlátlanul egész vagyonával felel. Az alapításhoz szükséges minimális induló vagyon 500.000 Ft.

 

Részvénytársaság (RT): Olyan társas vállalkozás, melynek alaptőkéje a részvényesek befizetéseiből tevődik össze. Tagjai a részvényesek. A részvényesek osztalékot részvényeik arányában kapnak, felelősségük is ennek arányában megfelelő.

Az előírt minimális induló vagyon 5.000.000 Ft.

Tőkeegyesítő társaság., működhet zárt körben és nyilvánosan:

  • Nyilvánosan működik az a részvénytársaság, melynek részvényeit nyilvános értékesítésre ajánlották fel.

  • Zártkörűen működik az, melynek részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra.

Az alaptőke összege nyilvánosan működő részvénytársaság esetében nem lehet kevesebb mint 20 millió forint, zártkörűen működő részvénytársaságnál nem lehet kevesebb, mint 5 millió forint.

 

Egyesülés: jogi szeméyek által alapított gazdasági társaság. Saját nyereségre nem törekszik. Tartozásaiért a tagok felelnek.

 

Közös vállalat: jogi személyek által alapított gazdasági társaság, melynek tagjai alaptőkével és egyéb vagyonával felel kötelezettségeiért. Ha a vagyon a tartozást nem fedezi, a tagok vagyoni hozzájárulásukkal kezesként felelnek.