2. Vállalkozását nem gazdasági társaság keretében kívánja működtetni. Határozza meg és indokolja meg- a mellékelt nyomtatvány alapján – hogy miért és milyen lehetősége van mégis vállalkozóként folytatnia a tevékenységet!

 

 


Egyéni vállalkozó lehet:

 • magyar állampolgár

 • az Európai Unió tagállamának állampolgára

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy

 • családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy

 

Ki nem lehet egyéni vállalkozó?

 • aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen

 • gazdasági vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg a jogkövetelmények alól nem mentesül

 • bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek

 • egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja

 

Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyek illetékmentesek, az alábbi esetek kivételével:

 • vállalkozói igazolvány kiadása: 10.000 Ft az illeték

 • vállalkozói igazolvány adatváltozás miatti cseréjének illetéke: 3000 Ft

 • vállalkozó igazolvány elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés, megrongálódás miatti cseréjének, pótlásának illetéke: 5000 Ft

 

Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek:

 • a tevékenység megkezdésének bejelentése

 • a változás bejelentése

 • a tevékenység szüneteltetése ill. folytatásának bejelentése

 • megszüntetés bejelentése

elektronikusan, az erre szolgáló elektronikus nyomtatványok igénybevételével az ügyfélkapun keresztül intézhető.

 

Az elektronikus ügyintézés folyamata

 1. Ügyintézés megkezdéséhez töltse le az Általános Nyomtatványkitöltő Alkalmazást.

 2. Válassza ki a vállalkozói tevékenységének székhelyéhez tartozó okmányirodát.

 3. Keresse meg vállalkozásának székhelye szerinti okmányiroda nyomtatványát, mentse le a számítógépére.

 4. A kitöltési útmutató segítségével töltse ki a nyomtatványt és ügyfélkapuján küldje be.

 5. A kitöltött űrlapokat az ügyfélkapun keresztül az Általános dokumentumfeltöltő alkalmazás oldalán töltheti fel.

 

 

Egyéni vállalkozás működése

Az egyéni vállalkozói tevékenységet akkor kezdheti meg, ha bejegyzik az egyéni vállalkozók nyilvántartásába. A bejegyzésről igazolást kap, így kerül értesítésre a nyilvántartási számáról és adószámáról is.

Tevékenységét akkor kezdheti meg, ha rendelkezik az adott tevékenységhez szükséges végzettségekkel, engedélyekkel. Tevékenységet akkor is folytathat ha maga nem, de általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki rendelkezik az előírt végzettséggel.

Az egyéni vállalkozó több tevékenységet is folytathat, több telephelyen.

Az egyéni vállalkozónak a gazdasági tevékenysége során az egyéni vállalkozói megjelölést és nyilvántartási számát, aláírása mellett mindig köteles feltüntetni.

 

Egyéni vállalkozói tevékenység két módon szűnhet meg: törvény erejénél fogva, ill. ha a hatóság a tevékenységet megtiltja:

Törvény erejénél fogva:

 • a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését az ügyfélkapuján keresztül bejelenti.

 • A vállalkozó egyéni céget alapított

 • a vállalkozó halála napján

 • ha a vállalkozó korlátolt cselekvő-képességűvé válik

 • az adóhatóság törölte a vállalkozó adószámát

Hatóság határozata alapján:

 • egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn

 • a szünetelés kezdőnapjától 5év telt el és a vállalkozó nem intézkedett a tevékenység folytatásáról vagy megszüntetéséről

 • tevékenységi körét nem folytathatja jogszerűen

 

Egyéni cég alapítása, működtetése:

Egyéni céget egyéni vállalkozó alapíthat. Vállalkozóként vállalt kötelezettségeiért a személy és az egyéni cég korlátlanul és egyetemlegesen felel. Jogokat és kötelezettségeket az egyéni cég szerez és vállal.

 

Alapítás menete, feltételei:

Egyéni cégnek egy alapítója lehet. A cég alapítása ügyvéd vagy közjegyző közreműködésével történik. Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzés napjától jön lére, és megkezdheti tevékenységét.

 

Milyen okból állapítható meg semmisség?

 • az alapító okirat ügyvédi ellenjegyzésére nem került sor

 • az okirat nem tartalmazza a cég nevét, tevékenységét, jegyzett tőkéjét

 • a cég tevékenységi köre jogszabályba ütközik

 • az alapító nem volt egyéni vállalkozó

 • az alapító cselekvőképtelen

 

Az egyéni cég megszűnik, ha

 • az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt

 • a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja

 • a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését

 • a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti